תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםתמר, נאות הככרתוכנית10/ 02/ 100/ 22נאות הכיכר30/03/2000
דרוםתמר, נאות הככרתוכנית10/ 02/ 100/ 76מגרש 53 נאות הכיכר אזור מגורים וארוח כפרי