תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 02/ 101/ 16שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ומתקני עזר מושב בצרון04/07/1991
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 02/ 101/ 7שינוי יעוד משטח חקלאי ומוסדות חינוך לשטח ספורט
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 02/ 101/ 8שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבור והווית דרך16/12/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118חלוקת חלקה 137 גוש 276327/07/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 1שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים30/09/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 10מושב בצרון09/05/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 11שינוי יעוד לאזור מגורים חקלאי - מושב בצרון12/08/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 12שינוי יעוד מאזור מגורים לשצ"פ - מושב ביצרון26/01/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 13מושב ביצרון31/12/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 14מושב ביצרון11/03/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 15מושב בצרון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 16פיצול מגרש מס' 304 בביצרון04/08/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 17שינוי וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים - מושב ביצרון05/06/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 18מגרש 8 - 2 יח''ד בביצרון - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 19הודעה לפי סעיף 77 - 78 - מושב בצרון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 2שינוי יעוד למגורים בישוב חקלאי30/11/1987
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 20חלקות 32-33 - מושב ביצרון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 21תוספת יחידות דיור בנחלות - מושב ביצרון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 22איחוד וחלוקה - אדמה פרטית ליד מושב ביצרון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 23חלקה 11 - מושב בצרון23/02/2011
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 3גוש 2763 חלקה 48 - חלוקה לשתי חחלקות ושנוי ע27/07/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 4שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור ספורט27/07/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 4/ אשינוי יעוד מאזור ספורט לאזור קרקע חקלאית
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 5שינוי יעוד במושב ביצרון30/01/1986
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 6שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה - מושב בצרון01/10/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 7שינוי לתכנית מפורטת - מושב בצרון18/02/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 8מושב בצרון - תכנון אזור מגורים א' (מגרש 1)26/08/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 8/ אמושב בצרון15/07/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 9מושב בצרון- משק מס' 4 שינויים בזכויות בניה בנחלה01/05/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 160מושב בצרון18/11/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 164מושב בצרון08/02/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 87בקשה לשימוש חורג מחממה קיימת לחנות למכירת רהיטים ומכשירי חשמל
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ במ/ 178הרחבת מושב בצרון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ מק/ 2022שינוי חלוקה גוש 276314/12/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ מק/ 2034איחוד וחלוקה בהסכמה25/01/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ מק/ 2050שינוי בהוראות30/11/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית81/ 22חלוקה בגוש 403 חלקה 1301/11/1962
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכניתד/ 771ישוב בצרון13/01/1972
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכניתד/ 771/ 1מושב ביצרון - תיקון לתכנית (מס' תכנית 118/ 03/ 8)15/07/1976