תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה כנות (בשית)29/07/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 17/ אשינוי לסעיף 13א'בהוראות תכנית אזור תעשיה כנות -15/02/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 21אזור תעשיה כנות30/04/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 23אזור תעשיה כנות20/07/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 27שינוי לתכנית מתאר באר טוביה - חוות אל עזה31/07/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 29דרך מצומת ראם עד צומת עד הלום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 36ניצול אזורי תעשיה בתחום מועצה אזורית באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 41אזור תעשיה כנות - שינוי31/12/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 50תחנת משנה - אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 62מגרש 120 - אזור תעשיה כנות12/12/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 66אזור תעשיה כנות - מגרש 104 - באר טוביה02/04/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 68שינוי יעוד מאזור מסחרי לשטח משולב למסחר ותעשיה - כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 72מגרש 113 אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 109/ 10אזור תעשיה עד - הלום19/12/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 119/ 10שינוי לאזור משולב, תעשיה, מסחר ומלאכה - אזור התעשיה באר טוביה01/06/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 151/ 2שינוי בחלוקת חלקות ושינויי יעוד18/07/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 151/ 3בית ספר כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 151/ 4מתחם מוסדות חינוך כנות08/06/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 159אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 162אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ בת/ 03/ 109/ 11אזו תעשיה "עד הלום"28/11/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ בת/ 8אזור תעשיה- עד הלום14/12/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ מק/ 2032תוכנית 8/ מק/ 203224/05/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ מק/ 2051תוכנית 8/ מק/ 205128/03/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ מק/ 2060אזור תעשיה - כנות - באר טוביה30/06/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ מק/ 2096אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ מק/ 2102אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ מק/ 2119מגרש 128 אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 01/ 6095שינוי בקו בניין בקו 0-צדדי ואחורי
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 08/ 6096אי מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 6095סירוב לבקשה לאיחסון תוצ"ג, בניית קירות חזית, גדרות וסידור כניסות באזור תעשיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 11/ 6086בקשה להיתר לשימוש חורג לאחסנה פתוחה של בלוקים ואבנים באזור תעשיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 111/ 6018בקשה להיתר לריבוד מגרש באספלט וגידור מבנה תעשיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכניתד/ 765תכנית מפורטת לבי"ס חקלאי "כנות" - מועצה אזורית באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 15113/01/1972