תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 104/ 2שינוי יעוד ממגורים למסחר ואחוד מגרשים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 130/ 15הגדלת זכויות בניה במכללת אחווה18/03/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 11מרכז כפרי אחוה05/07/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 13מרכז אזורי אחוה04/08/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 17מרכז גריאטרי - אחוה14/06/2012
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 4שינוי מאזור מסחרי לשטח מוסד23/06/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 6שינוי יעוד ממוסד ציבורי למבני ציבור31/03/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 7מרכז כפרי אחווה31/12/1991
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 8מרכז כפרי אחוה (דיור מוגן לקשישים ומרכז יום לקשיש)29/01/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 9בית אבות סיעודי - מרכז אזורי אחוה26/10/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ מק/ 2044שינוי גובה מבנים14/05/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ מק/ 2045שינוי זכויות בניה במכללת אחוה30/11/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 02/ 6082תוספת גומחה לבית מגורים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכניתד/ 602/ 1תכנית מפורטת - מרכז כפרי אחווה (תכנית מס' 8/ 03/ 138/ 2)10/03/1974
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכניתד/ 602/ 2שינוי יעוד ממגורים לציבור28/12/1978