תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 11תוספת 8 מגרשי מגורים במושב חצב
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 3מושב חצב - ת.ב.ע. (מקלטים)12/01/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 4מושב חצב26/03/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 5מושב חצב - מגרשים 33 - 3108/02/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 6מושב חצב17/12/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 7פיצול מגורים במושב חצב והקמת אזור מגורים א'25/06/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 8משק כריספי - מושב חצב08/11/2010
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 9גן ארועים מושב חצב
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 94בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי לנגריה.
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ במ/ 175הרחבת מושב חצב04/08/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמונים, חצב, כפר אחים, תלמי יחיאלתוכנית8/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאיי במושבים שפיר, כפר אחים, תלמי יחיאל, חצב, אמונים27/08/2012
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמונים, חצבתוכנית8/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי במושבים אמונים וחצב
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ מק/ 2021שינוי שטחים והוראות בניה24/05/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ מק/ 2048קווי בנין30/11/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ מק/ 2062מושב חצב15/07/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ מק/ 2079מושב חצב - באר טוביה18/05/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכניתד/ 693ת.ב.ע.מ. - מושב חצב (תכנית מס' 8/ 03/ 135)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכניתד/ 693/ 1תיקון לתכנית מפורטת - מושב חצב