תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 143/ 3בקשה להיתר
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 10ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1 - הקמת ישובים עירוני- חריש
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 11ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1 - הקמת ישובים עירוניים- חריש
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 12ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1 - הקמת ישובים עירוניים - חריש
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 13ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1 - הקמת ישוב עירוני - חריש
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 14ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1 - הקמת ישוב עירוני - חריש
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 15ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1 - הקמת ישוב עירוני חריש
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 2ערר על החלטת ועדת המחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1 - עפ"י סעיף 73 - הקמת ישוב עירונ
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 23ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1/ א
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 24ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1/ א
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 25ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1/ א
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 26ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש 1/ א
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 27ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1/ א
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 28ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה לתכנית חריש/ א/ 1
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 29ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה לתכנית חריש/ 1/ א
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 3ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1 - עפ"י סעיף 73 - הקמת ישוב עירוני
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 30ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1/ א
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 31ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1/ א
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 33ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה לתכנית חריש/ 1/ א -
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 4ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1 - חריש הקמת ישוב עירוני
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 40ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1/ א
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 41ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1/ א
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 42ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1/ א
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 6ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1 - הקמת ישובים עירוני
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 7ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חריש/ 1 - הקמת ישובים עירוני
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 14ערר על החלטת ועדה מחוזית חיפה בעניין תכנית חריש/ 1/ א- בעניין התחמ"ש
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישתוכניתחריש/ 1הקמת ישוב עירוני בן כ-9,000 יח"ד.04/10/2011
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישתוכניתחריש/ 1/ אחריש - תכנית מפורטת לשכ' צפונית והפרסה
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישתוכניתחריש/ 1/ בתכנית מפורטת "המגף"
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישתוכניתחריש/ 2תכנית מתאר חריש
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישתוכניתמ/ 146חריש.29/03/1990
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישתוכניתמ/ 270"מבנן 5 - חריש".
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, חרישתוכניתמ/ במ/ 201/ א"תכנית לשכונת מגורים באזור הצפוני מערבי של העיר חריש".24/02/1994