תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 1גוש 2131 חלקות 3635 ,14 ,13 ,37 ,
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 10יצירת מגרש לתעשיה קלה ומלאכה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 2שינוי לת.ב.ע. ד/70331/08/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 3שינוי יעוד חלק מחלקה 55 בגוש 273317/02/1983
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 3/ אשינוי באחוזי בניה12/01/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 4מושב תימורים - מאגרים ומתקני טיהור20/11/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 5חלוקת אזור מגורים למגרשים פרטיים והוספת מגרשי מגורים - תימורים 200029/06/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 6שטח תעשיה מקומי - מושב תימורים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 7מגרש 302 - מושב תימורים10/03/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 8מתקן טיפול בפסולת אורגנית תימורים12/12/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 9יצירת מגרש לתעשיה במושב תימורים07/11/2011
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 85בקשה לשימוש חורג להצבת מבנה יביל לשימוש לפעוטון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 89בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי קיים למבנה אספקה ומכירה למוצרי גן ובית
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ במ/ 214הרחבת מושב תימורים15/02/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ מק/ 2028מגרש 302 - מושב תימורים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ מק/ 2047תוספת שטחי מחסנים28/03/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ מק/ 2070אזור שרותי דרך - תימורים - באר טוביה12/06/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ מק/ 2078מושב תימורים - באר טוביה18/05/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ מק/ 2093מושב תימורים - מגרש 28 - שינוי בקו בניין
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכניתד/ 168/ אהפיכת שטח צבורי לשטח חקלאי19/05/1967
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכניתד/ 168/ במושב תמורים04/04/1968
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכניתד/ 703ישוב תימורים29/10/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכניתד/ 703/ 3שינוי יעוד30/12/1975
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכניתעג/ 168ישוב תמורים11/11/1954