תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 1תכנית מפורטת - מקלטים במושב אביגדור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 10חלוקת מגרש מגורים ומשק עזר - משפחת אבן צור - מושב אביגדור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 11חלוקת מגרש מגורים א' במושב אביגדור רונן יואל ועופרה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 2חלוקת חלקה 16 ל-3 מגרשים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 3שינוי מבניני ציבור ומשקי עזר למגורים - מושב אביגדור22/11/1990
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 4שינוי לתכנית מפורטת (תוספת יחידות דיור) מושב אביגדור10/12/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 5מושב אביגדור - הקמת 65 יח"ד01/02/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 6מושב אביגדור - 12 מגרשים הרחבה ב'12/03/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 7מגרש 5 חלקה 14 - מושב אביגדור08/06/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 8תחנת תדלוק פנימית - מושב אביגדור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 9חלוקת מגרש מגורים א' , משפחת לסלי מושב אביגדור23/02/2011
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ מק/ 2031תיקון תקנון תוכנית 5/124/0318.25/01/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ מק/ 2054מושב אביגדור - באר טוביה24/09/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ מק/ 2109תכנית לחילופי שטחים, קרקע חקלאית ומגורים בנחלה, משפחת קאופמן, מושב אביגדור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 07/ 6077התנגדות לחסימת דרך ע"י גדר (חומה)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכניתד/ 573איתור בית עלמין13/07/1967
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכניתד/ 713ת.ב.ע.מ. - מושב אביגדור (תכנית מס' 8/ 03/ 124)27/08/1970