תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 1הפיכת שטח חקלאי לשטח מגורים28/12/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 3מושב שתולים16/11/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 4שינויים בשכונת מגורים - מושב שתולים16/02/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 5מושב שתולים - חלוקת שטח מגרש לבנית יח"ד נוספת24/07/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 6חלוקה מחדש של זכויות הבניה - מגרשים 144, 143, 142 - מושב שתולים25/01/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 7הקמת אזור מגורים א' - מגרש 24 - מושב שתולים27/11/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 83בקשה לשימוש חורג להקמת סככה לאחסנה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 83/ אבקשה לשימוש חורג להקמת סככה לאחסון אלומניום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 84בקשה לשימוש חורג להקמת נחסן - מושב שתולים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 91שימוש חורג ממבנה חקלאי לנגריה וממבנה חקלאי לאחסנה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 96בקשה לשימוש חורג מסככה חקלאית למחסן למכירת רהיטים - שתולים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ במ/ 70תכנית לבנית מגורים - שתולים25/03/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ במ/ 70/ אמושב שתולים - מ.א. באר טוביה.16/11/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ מק/ 2007איחוד וחלוקה גוש 2514 חל'2515,34 חל'1721/06/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ מק/ 2035היתרי הקמת מחסן במגרשי מגורים א'19/12/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ מק/ 2046מושב שתולים14/10/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ מק/ 2111מגרש משק עזר - שינוי בקוי בניין לשטחי שירות - שתולים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ מק/ 2120מגרש משק עזר מס' 128 מושב שתולים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכניתד/ 696תכנית מפורטת - מושב שתולים (תכנית מס' 8/ 03/ 123)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכניתד/ 696/ 1תיקון לתבע ד/69602/08/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכניתד/ 696/ 2מקלטים28/12/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכניתזמ/ 598/ 13שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת דלק25/12/1975