תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכנית8/ 03/ 114/ 1החלפת מגרשים חקלאיים משקיים עם שטח חקלאי
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכנית8/ 03/ 114/ 2שינוי יעוד חלקות לצורך בניית מקלטים ציבוריים.12/12/1991
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכנית8/ 03/ 114/ 3הרחבת מושב תלמי יחיאל13/02/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכנית8/ 03/ 114/ 5מושב תלמי יחיאל - הגדלת אזור המגורים ומשקי עזר29/09/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמונים, חצב, כפר אחים, תלמי יחיאלתוכנית8/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאיי במושבים שפיר, כפר אחים, תלמי יחיאל, חצב, אמונים27/08/2012
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכניתד/ 22/ אתלמי יחיאל22/08/1957
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכניתד/ 704ישוב תלמי יחיאל24/06/1971
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכניתד/ 704/ 1החלפת מגרשים חקלאיים משקיים עם שטח חקלאי20/02/1978