תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)10/03/1974
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 1שינוי יעוד30/01/1986
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 10כפר ורבורג- מגרש 7718/11/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 11מושב כפר ורבורג - חלקות 51 - 5205/09/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 12מגרש 8 חלקה 10 - מושב כפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 13פיצול אזור מגורים - מושב כפר ורבורג05/01/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 14מגרש 78 - כפר ורבורג17/09/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 15מגרש 76 - כפר ורבורג08/11/2010
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 16חלוקת שני מגרשי מגורים ומבני עזר - כפר ורבורג26/03/2009
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 17חילופי שטחים בין קרקע חקלאית לבית עלמין בכפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 19חלוקה של מגרש למגורים ומשקי עזר לשני מגרשי מגורים בכפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 20תכנית לחלוקה של מגרש משק עזר, משפחת גרינפלד כפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 21חלוקת מגרש משק עזר משפחת ירושלמי כפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 22קביעת אזור מגורים בנחלה, משק אזרן, כפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 3כפר ורבורג, תיקון לת.ב.ע. 719/ד20/07/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 4מושב כפר ורבורג12/12/1991
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 5הסדרת מצב קיים - מושב כפר ורבורג10/11/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 6מושב כפר ורבורג -מגרש 619/12/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 7הרחבת מושב כפר ורבורג09/10/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 8מושב כפר וורבורג- חלקה 26 , מגרש 7414/12/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 9כפר וורבורג- חלקה ארעית 24, מגרש 9018/11/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 77שימוש חורג מסככה חקלאית למוסך לתיקון טרקטורים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 81שימוש חורג להקמת בית אריזה למלכודות דבק לעכברים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ מק/ 2068כפר וורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ מק/ 2104חילופי שטחים בין קרקע חקלאית לבית עלמית בכפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ מק/ 2117תכנית לשינוי בקו בניין, נחלת משפחת קיסר - כפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 11/ 6010בקשה להקמת אתר קומפוסטציה מזבל בעלי חיים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכניתד/ 49/ אהרחבת מושב עובדים18/03/1965