תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 1בית עלמין31/08/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 10מושב ניר בנים15/08/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 11הקמת אזור מגורים א' במשק מס' 17 מושב ניר בנים26/12/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 12מושב ניר בנים - מגרש A4509/07/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 13הרחבה צפונית במושב ניר בנים19/10/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 14מושב ניר בנים- הרחבה דרום מערבית05/10/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 17מגרש מס' 4 - מושב ניר בנים27/05/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 18חלקה 16 - מושב ניר בנים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 19פיצול נחלה מגש 50 ניר בנים01/11/2012
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 2מקלטים01/02/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 20שינוי יעוד מגרש 48 א' ממגורים באזור חקלאי למגורים א' במושב ניר בנים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 3גוש 2934 מגרשים 3233 ,109 ,108 ,.04/06/1981
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 4גוש 2933 - חלקה 3536 ,18/11/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 5מרכז מסחרי22/08/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 5/ איעוד למסחרי - דלק12/01/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 5/ בשינוי בתקנון - תוספת הגדרה של אזור מסחרי26/03/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 6שינוי יעוד מאזור מגורים לבניני ציבור01/05/1987
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 7הרחבה למגרשים נוספים28/01/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 8מושב ניר בנים31/12/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 9ניר בנים - חלוקה מחדש של מגרשים ושינוי תוואי דרך20/03/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ מק/ 2066מושב ניר בנים07/01/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ מק/ 2069מושב ניר בנים17/09/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכניתד/ 235תכנית מפורטת למושב עובדים17/01/1957
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכניתד/ 823ישוב ניר בנים30/11/1972