תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 02/ 101/ 58שטח למעונות סטודנטים - מושב ינון04/09/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 1שינוי יעוד מחקלאי למגורים26/08/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 10חלוקת משנה של חלקה 60 - מושב ינון26/01/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 11מושב ינון21/08/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 12מושב ינון12/07/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 13הרחבת אזור מגורים ביישוב חקלאי מושב ינון21/05/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 14הקמת 2 מגרשים, אזור מגורים א' - מושב ינון14/07/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 16מושב ינון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 2תיקון לתכנית מפורטת - מושב יינון27/07/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 3חלוקת חלקה 13 גוש 271121/08/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 4מקלטים04/12/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 6שינוי לתכנית מפורטת - מושב ינון02/09/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 7שינוי לתכנית מפורטת - מושב ינון, באר טוביה10/04/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 8מושב ינון09/02/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 9הרחבת מכללת אחווה19/03/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 86בקשה לשימוש חורג שיפוץ מבנה חקלאי קיים למטבח קייטרינג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ מק/ 2057מושב ינון - המכללה האקדמית אחווה30/07/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ מק/ 2092העתקת 3 מגרשי מגורים והרחבת דרך מושב ינון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ מק/ 2115מושב ינון חלקות 11, 13
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכניתד/ 188מושב ינון - תכנית מבוטלת26/12/1957
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכניתד/ 692תכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 130)27/08/1970