תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 02/ 101/ 42מרכז שרותי דרך בית עזרא23/08/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 02/ 101/ 5תיקון תוואי כביש קטע ליד בית עזרא06/05/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 2בית עזרא
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 3תיקון תכנית מפורטת (מקלטים) - בית עזרא06/12/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 4שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים.12/08/1981
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 5שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים א' - מושב בית עזרא14/01/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 6מושב בית עזרא30/06/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 7פיצול אזור מגורים בישוב חקלאי והקמת אזור מגורים א' מגרש סמ' 20 מושב בית עזרא08/05/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 8הרחבת אזור מגורים והגדלת זכויות בניה נחלה 29 - בית עזרא16/11/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 90בקשה לשימוש חורג לאחסת ציוד ותפאורה - מושב בית עזרא
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 92בקשה לשימוש חורג להקמת מבנה חקלאי לאחסנת ציוד אלקטרוניקה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ מק/ 2055שינוי בהעמדת מחסנים - הרחבת מוב בית עזרא16/06/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראבקשה ועדה מקומיתבאט/ 20090083מירס תקשורת אתר בית עזרא.
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 04/ 6058בקשה להיתר בניה, שימוש חורג והקלה בגובה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 07/ 6115בקשה לאישור בדיעבד למבנים המשמשים לנופש לצימרים (14 יחידות)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 09/ 6105ערר על אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 6068התנגדות לתוספת גדר בין שתי חלקות במושב (חומה)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראבקשה ועדה מקומיתבטב/ 8/ 06/ 90הקמת מבנה חקלאי לאחסנת ציוד ותפאורה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכניתד/ 682מושב בית עזרא (8/ 03/ 113)04/06/1970