תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 7פיצול אזור מגורים בישוב חקלאי והקמת אזור מגורים א' מגרש סמ' 20 מושב בית עזרא08/05/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 90בקשה לשימוש חורג לאחסת ציוד ותפאורה - מושב בית עזרא
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 04/ 6058בקשה להיתר בניה, שימוש חורג והקלה בגובה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראבקשה ועדה מקומיתבטב/ 8/ 06/ 90הקמת מבנה חקלאי לאחסנת ציוד ותפאורה