תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםקרית מלאכיערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 24ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום בתכנית 18/ במ/ 55 - קריית מלאכי
דרוםקרית מלאכיערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 2ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום בתכנית 18/ 02/ 102/ 92- "לב הפארק" מגרש 13
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 32שינוי לתכנית מיתאר חלק ממתחם יג' ו-ד' קרית מלאכי23/05/1991
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 33מתחם ח' קרית מלאכי
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 36חלוקת שטחים לאזור תעשיה מיוחד אזור שימוש מעורב ושטח לשרותי דרך28/07/1991
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 37שינוי לתכנית מתאר- מתחם א- א/2 קרית מלאכי.31/07/1990
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 39שכונה צפונית קרית מלאכי23/06/1994
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 4/ אתיקון לתכנית מתאר קרית מלאכי גוש 309 חלקה 4.12/12/1991
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 40חלוקת מגרשים חדשה שכונת הנרקיסים קרית מלאכי13/06/1991
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 41שינוי בהנחיות בניה - בנה ביתך קרית מלאכי26/12/1993
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 43שינוי בהנחיות בניה מתחם טז'קרית מלאכי14/11/1991
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 44אזור תעשיה קרית - מלאכי10/06/1993
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 45שינוי בהנחיות בניה קרית מלאכי01/10/1992
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 46מגרש מס' 11 קרית מלאכי15/11/1992
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 46/ אהתאמת זכויות בניה - מגרש 1109/06/1999
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 47בנין בית גיל - קרית מלאכי10/06/1993
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 48מתחם ו'- קרית מלאכי28/10/1993
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 49שינוי מאזור מסחרי מיוחד לאזור משולב20/05/1993
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 50שינוי לתכנית מתאר קרית מלאכי( חלקה 18)04/03/1993
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 50/ אמגרש 90728/12/1995
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 52איתור מגרש לתחנת מכבי אש27/08/1995
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 53אזור תעשיה "בבילה"18/01/1996
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 54הנחיות בניה מגרש 1 - מתחם י'07/07/1994
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 55קיוסק09/05/1996
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 57תוספת 12 יח"ד13/10/1994
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 58שינוי לתכנית מתאר - שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מסחרי (קיוסק)
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 60הרחבת בנה בתך בשכ' "הרצל צפון" שינוי לתכ' מתאר25/11/1997
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 61שינוי לתכנית מתאר - אזור מוגן לקשישים08/09/1996
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 63מרכז יום לקשיש26/09/1996
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 64שינוי יעוד ממגורים ג' ופס ירק למגורים מיוחד ואיחוד חלקות
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 65לב הפארק - שינוי יעוד קרקע ממלונאות ונופש למגורים שטח לבניני ציבור23/07/1998
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 66שינויים בשכונה הצפונית22/03/2004
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 67"בית ארן"28/11/2005
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 68הסדרת מצב קיים ובנית בית כנסת עבור יוצאי בוכרה01/03/2000
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 69יצירת 2 מגרשים למגורים ושטחי ציבור
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 70הקמת אזור מגורים מיוחד02/06/2004
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 71שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד ולאזור מגורים ג'11/05/2004
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 72לב הפארק קרית מלאכי
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 73הגדלת צפיפות בניה וזכויות בניה14/02/2002
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 73/ אאתר אקליפטוס -קרית מלאכי05/01/2004
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 74ישיבת נתיבות חיים
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 75הקמת אזור מגורים ב'
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 76הרחבת שטח לאזור מסחרי - קרית מלאכי29/02/2004
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 78הרחבת זכויות בניה בשטח למבני ציבור - קרית מלאכי05/01/2006
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 80בית כנסת לזכר חללי צה"ל - רחוב כלנית 20 - קרית מלאכי22/03/2007
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 81מבנה מסחרי בשכונת הרצל - קרית מלאכ25/07/2006
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 82שכונת חורשת האקליפטוס - קרית מלאכי10/05/2006
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 84תחנת תדלוק ומסחר, פז- קרית מלאכי08/07/2010
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 85הגדלת זכויות בניה - מגרש מגורים רחוב גרונר קרית מלאכי21/01/2010
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 86תוספת יחידות דיור חלקה 234 ע''ש רפאל רפאל01/06/2010
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 87בית בכפר - שכונת נווה אור24/09/2009
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 89בית הכנסת ''אליהו הנביא''21/05/2012
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 90תחנת כיבוי אש באזור תעשיה, קריית מלאכי
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 160שכונת נאות הכפר26/06/2008
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 163שכונות אורות - קרית מלאכי05/01/2006
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 164אזור המחנות הצבאיים - קרית מלאכי29/08/2010
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 101/ 26תוכנית 18/ 03/ 101/ 2628/07/1983
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 102/ 38מתחם ג'09/05/1991
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 102/ 42מגרש 95 מתחם ג' קרית מלאכי28/10/1993
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 102/ 6תוכנית 18/ 03/ 102/ 615/01/1976
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 103/ 10שינוי יעוד מדרך משולבת לאזור מגורים.25/03/1990
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 103/ 13שינוי לתוכנית מפורטת - חלקות 10,1110/04/1995
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 103/ 14שינוי באחוזי בניה מגרש 206 רח' חנה סנש26/04/1999
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 103/ 17הגדלת שטח לבנייני ציבור
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 103/ 18הגדלת זכויות בניה למגורים שכונה צפונית קרית מלאכי05/10/2000
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 103/ 9/ אשכונה צפונית09/09/1990
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 11/ אאזור תעשיה30/06/1994
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 12אזור תעשיה קרית מלאכי16/01/1992
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 13אזור תעשיה20/05/1993
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 14איחוד וחלוקת חלקות למטרת פיתוח אזור תעשיה קרית מלאכי07/03/2002
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 15הרחבת שטח לאזור תעשיה16/04/2001
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 16הרחבת מגרש תעשיה 65 - אזור תעשיה קרית מלאכי06/04/2003
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 18אזור תעשיה - רחוב האורן 5 - קרית מלאכי24/04/2012
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 19אזור תעשיה קרית מלאכי11/09/2012
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 3תוכנית 18/ 03/ 105/ 307/04/1977
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 7שינוי משטח לבניני ציבור לאזור תעשיה21/05/1992
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 107/ 3/ אשינוי בהנחיות בניה - מתחם י' 1 - קרית מלאכי15/08/1991
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 107/ 4שינוי בהנחיות בניה מתחם י' "המרכז"04/07/1991
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 107/ 5מגרש 13 מתחם י' 1 קרית מלאכי03/11/1996
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 107/ 6שינוי יעוד לאזור מסחרי31/10/1999
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 107/ 7הרחבת אזור מסחרי - קרית מלאכי06/04/2009
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 122/ 11שינוי בהנחיות בניה - מגרש 14330/06/1996
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 122/ 14שינוי במגרש 200 ממעבר להולכי רגל לשפ"פ
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 122/ 17הרחבת מגרשים קיימים באזור מגורים ב'21/08/2000
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 122/ 4שינוי בהנחיות בניה- קירית מלאכי22/06/1992
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 122/ 5שינוי בהנחיות בניה מגרש 113 - קרית מלאכי22/06/1992
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 122/ 6שינוי לתכנית מפורטת מס'18 / 03 / 122 / 1 - שינוי בהנחיותבניה26/10/1995
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 122/ 7מתחם ט' הוספת שטח למגרש קיים והגדלת זכויות בניה26/02/1995
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 122/ 8שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים ב' מיוחד10/04/1997
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 122/ 9שינוי יעוד ממעבר להולכי רגל לאזור מגורים מיוחד10/09/1998
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 10מגרש 11203/11/1996
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 11מגרש 113 - שכונת המ"ג24/02/1999
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 14חלוקת שטח מגרש 114, 115 בכדי לאפשר בניית יחידת דיור נוספת25/06/2001
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 16הגדלת זכויות בניה מגרש 26ב' קרית מלאכי21/12/2000
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 18חלוקת מגרש 113 לבננית יחידת דיור נוספת06/08/2003
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 2שכונה מג' קרית מלאכי04/07/1991
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 20שכונת המ"ג קרית מלאכי27/08/2002
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 21מגרש 101 ברחוב בן גוריון 18 קריית מלאכי05/01/2012
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 3שינוי מגרש 17 מתחם ב' קרית מלאכי22/06/1992
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 4שינוי בהנחיות בניה ברחוב מג' מגרשים 23ב,24א, 25ב,21א.11/02/1993