תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 16על סרוב ולק"חשפ לאשר תכנית רצ/ ש/ 576
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 5על סרוב תכנית רצ/ ש/ 880
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 13ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז על פרסום הודעה לפי ס. 77 לחוק ת. מח/ 202
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 10ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר את ת. רצ/ 1/ 81
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 14ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר את ת. רצ/ 1/ 81
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 15ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר ת. רצ/ 1/ 81 רשל"צ
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 16ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר את ת. רצ/ 1/ 81
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 5ערר על החלטת ו. מחזית מרכז לאשר ת. רצ/ 1/ 81 רשל"צ
מרכזראשון לציוןישות כללית06/ המ/ 4סעיף 197(ב) תכנית תכנית רצ/ 1/ 5/ 43, רצ/ 1/ 5/ 46
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 5על החלטת ועדה מחוזית מחוז המרכז לאשר בתנאים את תכנית רצ/ 1/ 9/ 49
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדה למימי חופין07/ מ/ 3רצ/ 1/ 29/ 2
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 80ערר על החלטת ו.מחוזית מרכז על סירוב להפקיד תכנית רצ/ 1/ 6/ 11/ 2 -שינוי יעוד
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדה למימי חופין08/ מ/ 7ערר על החלטת הוולחו"ף לתכנית רצ/ 1/ 29/ 2 - דירות נופש
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 50ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז תכנית רצ/ 1/ 81 - שכונת מגורים ברשל"צ
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 6ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לתכנית רצ/ 1/ 29/ 9 - מתקן התפלה ראשל"צ
מרכזראשון לציוןישות כללית09/ המ/ 46בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית תממ 3/ 6/ א ראשלצ
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 17ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית מס' רצ/ 1/ 67/ 8/ 3 - מעוין שורק
מרכזראשון לציוןתוכנית35ביטול רצ/ 1/ 92/ 2,כיוון שטעו בהסבה והקלידו אותה במקום תכנית רצ/ 1/ 9/ 22.19/05/1994
מרכז, תל-אביבבת ים, ראשון לציוןנושאביוב/ בי/ 1הנחת קו ביוב QS
מרכזראשון לציוןתוכניתגמ/ 472נחלת יהודה ב'24/02/1955
מרכזראשון לציוןתוכניתגמ/ 472/ 2נחלת יהודה07/04/1960
מרכזראשון לציוןתוכניתגמ/ 472/ 5נחלת יהודה05/07/1962
מרכזראשון לציוןתוכניתגמ/ 472/ 7נחלת יהודה02/09/1965
מרכזראשון לציוןתוכניתגמ/ 581נחלת יהודה.25/10/1956
מרכזראשון לציוןתוכניתגמ/ 582נחלת יהודה03/01/1957
מרכזראשון לציוןתוכניתגמ/ 586/ 1בעלות פרטית+שילטון21/05/1959
מרכזראשון לציוןתוכניתגמ/ 661לפתוח דרך בין נחלת יהודה הותיקה להתישבות החדשה להרחיב דרך קיימת.12/10/1961
מרכזראשון לציוןתוכניתמח/ 147פרוזדור מסילת הברזל בראשון לציון.30/04/2007
מרכזיבנה, ראשון לציון, שורקותתוכניתמח/ 148פרוזדור מסילת הברזל בקטע ראשל"צ - פלשת.30/11/2006
מרכזעמק לוד, ראשון לציון, רחובות, רמלהתוכניתמח/ 18לילת, כביש, הקמת גשרים, תעלות, גדרות, קירות, סגירה וביטול דרכים.21/06/1973
מרכזראשון לציוןתוכניתמח/ 198/ אדרך מס' 44 - צומת ראשל"צ רמפה שלב א' מחלף צריפין.
מרכזראשון לציוןתוכניתמח/ 220השלמה למחלף השבעה דרכים 4/44 - רביע דרום מערבי.
מרכזראשון לציוןתוכניתמח/ 3סלילת כביש, להקמת גשרים,גשרונים,תעלות,גדרות,קירות וחפירה,מילוי והריסה הכרוכים21/01/1971
מרכזעמק לוד, ראשון לציון, כפר חב"דתוכניתמח/ 31גשר להולכי רגל לכפר חב"ד01/06/1978
מרכזראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 298/ דמתקן טיהור שפד"ן
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 1253תכנית מס' ממ/125305/11/1981
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 1253/ 1תכנית מס' ממ/1/1253 - נחלת יהודה05/11/1981
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 1253/ 5תכנית מס' ממ/5/1253 - נחלת יהודה07/04/1982
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 1253/ 5/ אתוכנית מיתאר מקומית מס' ממ/5/1253/א11/08/1985
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 1253/ 7תכנית מס' ממ/7/1253 - נחלת יהודה21/01/1988
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 1390תכנית ממ/139013/05/1982
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 472/ 10תכנית מס' ממ/10/47206/10/1983
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 472/ 10/ א.18/06/1996
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 472/ 2/ בנחלת יהודה30/03/1989
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 472/ 5/ אתכנית מס' ממ/5/472א'13/09/1973
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 472/ 6נחלת יהודה ב'30/01/1969
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 472/ 9פרטית+שילטון18/06/1970
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 687תכנית מפורטת מס' ממ/68715/05/1969
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 687/ 1תכנית מס' ממ/1/68714/04/1976
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 724נחלת יהודה07/06/1968
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 799מכון וולקני09/01/1969
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 799/ 2תכנית מס' ממ/2/79908/02/1973
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8002שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' ממ/800208/08/1985
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8003תכנית מס' ממ/800330/06/1985
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8004נחלת יהודה11/03/1988
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8005נחלת יהודה26/07/1987
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8005/ 1שנוי אזור פיתוח לאזור מגורים א' ושצ"פ04/05/1989
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8005/ 2יעוד שטחים לצרכי ציבור בנחלת יהודה.
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8007מוסד חינוכי שדה חמד.
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8008תכנית מס' תת/8008 - נחלת יהודה13/02/1986
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8009נחלת יהודה27/02/1986
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8010שינוי אזור פיתוח לפי R/6 לאזור מגורים א' ש.צ.פ ודרכים
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8011שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' ממ/801101/05/1986
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8013נחלת יהודה16/09/1986
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8019שינוי אזור פיתוח לפי 6R לאזורי מגורים.04/05/1989
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8020שינוי תכנית מפורטת מס' ממ/8020-נחלת יהודה11/09/1988
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8022תכנית מס' ממ/8022
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8023תכנית מס' ממ/8023 -נחלת יהודה (בעלות פרטית)25/12/1989
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8027תכנית מס' ממ/8027
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 805אתר שורק - מתקן טיהור שפכי גוש-דן24/08/1978
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 813תכנית מס' ממ/813 - נחלת יהודה24/09/1970
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 826תכנית מס' ממ/82615/01/1970
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 828תכנית מס' ממ/82804/12/1969
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתערר/ רצ/ מק/ 1/ 9/ 51דיון עפ"י רשות לערור על החלטת ועדת ערר
מרכזראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרלצ/ 20050954בקשה לבניית דירות נופש
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 02/ 354/ 4סירוב לתוספת קומת משרדים חלקית
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 130/07/1970
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ 26/ 1תוספת שימוש במרתפים כמקום עסק של בעל מקצוע חופשי באזור מגורים.08/02/2010
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ 30בניית גגונים10/12/2001
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ 36/ 2לאפשר הצבת סוככים להגנת היושבים בשולחנות שהוצבו בהיתר רשוי עסקים לפני בתי-אוכל24/04/2012
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ בתכנית מס' רצ/1/1ב21/02/1974
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ב/ 1תקן חניה למגורים בבניה חדשה.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ גתכנית מס' רצ/1/1 ג10/08/1978
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ וקביעת הוראות בניה על גגות בנינים.11/09/1986
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ו/ 4בננית חדרים על הגג.22/07/2003
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ו/ 5חישוב שטחים בחלל גג הרעפים באזור מגורים א', א' מיוחד ב', ב' מיוחד.29/09/2005
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ו/ 6תב"ע להרחבת חדרי יציאה לגג - 40 מ"ר28/06/2012
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ו/ אקביעת הוראות בניה על גגות בנינים.08/12/1988
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ו/ בראשון לציון13/11/1990
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ו/ גקביעת הוראות לבניית חדר ויציאה על גג.28/03/1996
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ זמרפסות פתוחות - בניה מדורגת.29/04/1993
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ חהתכנית נקראת רצ/1/1/ח15/08/1991
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ טהוראות בדבר בנית פרגולות.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ טזהתרת שימוש מסחרי - ראשון לציון15/02/2005
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ יאקביעת הוראות לבנית רמפות גישה לרכב ובניה למרתפים לחניה.11/05/1995
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ יבקביעת הוראות ומגבלות למיקום תחנות ומשרדים לתחבורה ציבורית (מוניות).
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ יגקביעת שטחי השירות היעודי הקרקע השונים בעיר09/03/2004
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 10/ 10חולות מזרחיים.30/07/1992
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 10/ 12ראשון לציון16/09/1994
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 10/ 13שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניה ציבורית.26/12/1996