תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתערר/ רצ/ מק/ 1/ 9/ 51דיון עפ"י רשות לערור על החלטת ועדת ערר
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 11/ 3מגדל מגורים צמוד לראשון סנטר, מסחר משרדים ומגורים.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 11/ 4ראשון סנטר - דיור מוגן.16/12/2010
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 9/ 51תוספת של 2.3 יחידות דיור , מ 8.7 ל 11 יח"ד.09/05/2007
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 04/ 304/ 4סירוב היתר לקירוי חניה
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרש/ 07/ 132/ 4דחיית התנגדות לשינוי תכנית מתאר ומפורטת