תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 02/ 328/ 13אזור חממות - מושב בית הגדי
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 02/ 328/ 15הקמת בית אריזה וחממות למשק 31 ליד מושב בית הגדי
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 03/ 235מושב בית הגדי
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 03/ 235/ 1מיקום מקלטים - בית הגדי30/09/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 03/ 235/ 2שינוי מאזור מגורים לבעלי מקצוע לאזור מבנה ציבור+ ש.פ.פ. מושב בית הגדי06/05/1990
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 03/ 235/ 3שינוי בזכויות בניה - מושב בית הגדי
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 101הקמת חנות למכירת אריחי קרמיקה
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 104מחסנים לאחסון חומרי בניה
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 115בקשה לשימוש חורג להפיכת מבנה חקלאי למוסך ולשרותי מסחר בצמיגים
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 123שימוש חורג משטח חקלאי למגרש לאחסנת רכב
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 135בקשה לשימוש חורג - שימוש למלאכה ומבנה משרדים ביעוד חקלאי
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ במ/ 156הרחבת מושב בית הגדי29/12/1994
דרוםשמעונים, מרחבים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ מפ/ 1033מתקן פוטו-וולטאי מושב בית הגדי
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ מק/ 2084מושב בית הגדי25/01/2007
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ מק/ 2104מושב בית הגדי
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ מק/ 2130מגרש 201 בית הגדי
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ מק/ 2136מושב בית הגדי מגרש 233
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ מק/ 2150מגרש 248 - מושב בית הגדי
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכניתד/ 101ישוב עובדים בית הגדי10/10/1958