תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 11מסוף גבול סופה לאגרגטים ומתקני שרות ואחסנה - שמעונים
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 12מסוף גבול סופה
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 511תחנת תדלוק - קיבוץ סופה15/02/2012
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 03/ 280/ 2קיבוץ סופה
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 03/ 280/ 3קיבוץ סופה - הרחבה20/08/2007
דרוםשמעונים, אשכול, סופהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 118בקשה לשימוש חורג למשטח זמני לאכסון אגרגטים
דרוםשמעונים, אשכול, סופהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 97הקמת מסוע (סרט נע) להעברת אגרגטים (חומר חצץ)
דרוםשמעונים, אשכול, סופהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 98הצבת מתקן נייד להעברת אגרגטים
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ מפ/ 1007מתקן פוטו וולטאי - קיבוץ סופה07/03/2012
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ מק/ 2088 אקיבוץ סופה
דרוםשמעונים, אשכול, סופהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 03/ 6051התנגדות להיתר לשימוש חורג לאיחסון אגרגטים במסוף סופה