תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 1תיקון לתכנית מפורטת מושב אמונים24/08/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 13שינוי ביעודי קרקע - מושב אמונים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 14קביעת אחוזי בניה וזכויות בחלקה 21 - מושב אמונים24/09/2009
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 15מושב אמונים - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 16תוספת שימוש למגרש משק עזר10/04/2011
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 5תכנון כולל15/01/1987
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 6הרחבת מושב אמונים לבנים שאינם ממשיכים.27/02/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 7מושב אמונים18/01/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 9מושב אמונים21/07/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 51הקמת מסגריה במבנה המיועד לסככת טרקטורים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמונים, חצב, כפר אחים, תלמי יחיאלתוכנית8/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאיי במושבים שפיר, כפר אחים, תלמי יחיאל, חצב, אמונים27/08/2012
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמונים, חצבתוכנית8/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי במושבים אמונים וחצב
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ מק/ 2065מושב אמונים18/05/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ מק/ 2091מגרש 21 - מושב אמונים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 04/ 6056בקשה להיתר להוספת משטחי בטון לא מקורים והגדלת משטח בכניסת הבית
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 04/ 6061התנגדות להקמת מחסן
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכניתד/ 683תכנית מפורטת - מושב אמונים (תכנית מס' 8/ 03/ 120)04/06/1970