תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 02/ 101/ 43/ אתחנת תדלוק שדה עוזיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 03/ 134/ 1שינוי יעוד מאזור חקלאי לחניה27/07/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 03/ 134/ 2שינוי מאזור מגורים לאזור בינייני ציבור31/01/1989
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 03/ 134/ 4הרחבת מושב שדה עוזיה22/06/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 03/ 134/ 5מושב שדה עוזיה24/11/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 03/ 134/ 7מושב שדה עוזיה30/06/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 03/ 134/ 8שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מסחרי22/05/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 65הקמת מחסן לבית מלאכה לשיש
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 67שימוש ממחסן חקלאי למחסן לאחסנה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 78שימוש חורג לחנות לממכר מוצרי בשר
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 88בקשה לשימוש חורג מחממה לחנות למכירת ציוד לגינה וחפצי נוי
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 93שימוש חורג להקמת מחסן חקלאי לאחסנת מתכות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 95בקשה לשימוש חורג לתחנת מעבר לפסולת חקלאית וגושית - שדה עוזיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 97בקשה לשימוש חורג מסככה חקלאית להקמת מפעל לייצור ואחסנת סולמות אלומניום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ מק/ 2058מושב שדה עוזיה - באר טוביה16/03/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ מק/ 2061מושב שדה עוזיה21/01/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבט/ 06/ 6055התנגדות להקמת תחנת דלק במושב שדה עוזיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבט/ 06/ 6063התנגדות לתכנית להקמת תחנת דלק במושב שדה עוזיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבט/ 07/ 6091התנגדות לתכנית להקמת תחנת תידלוק
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבט/ 08/ 6014התנגדות לתכנית להקמת ת.תדלוק במושב שדה עוזיה 8/ מק/ 2038
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכניתד/ 695ת.ב.ע.מ. - מושב שדה עוזיה (תכנית מס' 8/ 03/ 134)27/08/1970