תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 93שימוש חורג להקמת מחסן חקלאי לאחסנת מתכות