תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ 03/ 122/ 1תוספת מקלטים מושב פדויים03/11/1983
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ 03/ 122/ 4הרחבת מושב פדויים12/07/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ 03/ 122/ 5שכונת מגורים קהילתית - מושב פדויים15/03/2005
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ מפ/ 1027מתקן פוטו וללטאי מושב פדויים25/03/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ מק/ 2042דרך 241 - מושב פדויים08/01/2004
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 03/ 6012הגדלת והעברת זכויות בניה וגובה גג רעפים
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 03/ 6019בקשה לגג רעפים בגובה מעל 1.8 מ'