תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 70ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לדחות את ת. 28/234/02/6 /א
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 02/ 234/ 28גן ארועים סמוך לצומת הודיה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 02/ 234/ 28/ אגן ארועים סמוך לצומת הודיה -שקמים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156מושב הודיה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156/ 2שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב הודיה15/08/1996
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156/ 3הגדלת נחלות 69-70 והסדרת נחל - מושב הודיה10/12/2002
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156/ 4יצירת נחלה בשטח לבנייה ציבור - מושב הודיה01/06/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 99שימוש חורג בקרקע חקלאית לחניית רכב לאכסון וחלוקת גז
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ מק/ 2061מושב הודיה13/11/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ מק/ 2119משק 49 מושב הודיה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכניתד/ 777ישוב הודיה02/09/1971
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשק/ 07/ 6106התנגדות לתכנית לשינוי בחלוקת שטחים ע"י איחוד וחלוקה ושינוי בקוי בנין 6/ מק/ 20
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשק/ 08/ 6051התנגדות לאיחוד וחלוקה