תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 02/ 224/ 10שטח לאחסנה מושב איתן
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 02/ 224/ 18אתר פסולת יבשה איתן
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206חלוקת אזור חקלאי24/05/1956
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 1מקלט12/11/1981
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 2מרכז מושב איתן01/07/1982
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 3מושב איתן24/05/1999
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 4הרחבת מושב איתן17/06/2009
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 5מבנה ציבור שטח למגורים - מושב איתן
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 6אתר רוחני לציון רבני ג'רבה - מושב איתן
דרוםשקמים, שפיר, איתןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 105שימוש חורג למבנה למכירת תוצרת חקלאית
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ מק/ 2043שירותי דרל (תחנת תדלוק) - מושב איתן
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ מק/ 2043/ אמושב איתן- שרותי דרך (תחנת דלק) שינוי לתכנית 6/ 02/ 224 - תכנית מתאר מ. א. שפי
דרוםשקמים, שפיר, איתןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 09/ 96025תביעת פיצויים בגין הולכת צינור גז טיבעי במקרקעין
דרוםשקמים, שפיר, איתןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 10/ 96082תביעת פיצויים בגין נזקים שנגרמון למשק בשל הנחת צינור גז הולכה ארצי
דרוםשקמים, שפיר, איתןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6035בקשה להיתר לשימוש חורג לבניית ומכירת מבנים יבילים בשטח חקלאי