תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ 03/ 162/ 3תוספת זכויות בניה למחסנים - בת הדר26/06/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ 03/ 270שלושה מגרשי מגורים - בת הדר - מרכז חוף אשקלון21/08/2002
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ מק/ 2007תחנת דלק-שערי אשקלון15/07/1999
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ מק/ 2040מול אשקלון - שקמים08/08/2002
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ מק/ 2062בית הדר
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכניתד/ 528/ אמרכז מועצה אזורית.24/09/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכניתתממ/ 4/ 14/ 62תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס' 62 ישוב כפרי בת הדר12/01/2006