תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 02/ 234/ 9תחנת דלק מושב משען28/03/1996
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 03/ 138תכנית מפורטת - מושב משען05/05/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 03/ 138/ 1תכנית מפורטת למיקלטים - מושב משען
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 03/ 138/ 3מושב משען09/06/1999
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 03/ 138/ 4הכול לחקלאי - מושב משען
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 117בקשה לשיימוש חורג בקרקע חקלאית לאחסון ציוד לקידוח מים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 144שימוש חורג לאיחסון ציוד לקידוחי מים במבנה חדש
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ מק/ 2006תחנת דלק שינוי וחלוקה30/03/1999
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכניתד/ 6/ 02/ 234/ 17הסדרת צומת ברכיה - משען, כביש 35
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכניתד/ 847תכנית מפורטת למושב05/05/1974