תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםתמר, סדום(מפעלי ים המלח)תוכנית10/ 02/ 100/ 51מפעלי ים המלח08/01/2008
דרוםתמר, סדום(מפעלי ים המלח)תוכנית10/ 02/ 100/ 80מפעלי ים המלח - בריכות אידוי דרומיות ושטחי אגירת שטפות
דרוםתמר, סדום(מפעלי ים המלח)תוכנית10/ 02/ 100/ 83שאיבה והולכת מי ים המלח - פ-9
דרוםתמר, סדום(מפעלי ים המלח)בקשה ועדה מקומיתדר/ 10/ רשגז/ 1039הקמת סככה למערכת PRMS, מבנה בקרה ומבנה דוודים
דרוםתמר, סדום(מפעלי ים המלח)בקשה ועדה מקומיתדר/ 10/ רשגז/ 1039/ אמתקן גז - P.R.M.S