תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 126/ 4"מתחם אורלייט" יצירת אזור תעשיה ומסחר.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 136/ 3מתחם השוק
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 136/ אטיפול שיקום ושחזור מבנים קיימים,עיצוב חזיתות המבנים,קביעת הנחיות בינוי.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 145/ 3תכנון פארק לתעשיה עתירת ידע מצפון לפרק המדע הקיים.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 202פינוי בינוי למתחם הבנים.14/06/2012
מרכזנס ציונהבקשה ועדה מקומיתנס/ ש/ 173ביצוע עבודות לאורך ציר מתנ"ע