תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 126/ 4"מתחם אורלייט" יצירת אזור תעשיה ומסחר.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 136/ 3מתחם השוק
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ מק/ 173תוכנית נס/ מק/ 17322/07/2001