תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 113/ 2מרכז מבקרים בשמורת יוטבתה
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137קיבוץ יטבתה05/08/1982
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 11מאגר מים שפים יוטבתה
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 3קרית חינוך יטבתה12/09/1991
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 4מתקן בזק , תורן תקשורת יטבתה07/03/1991
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 5קיבוץ יוטבתה23/01/1997
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 6קיבוץ יוטבתה
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 8דרך גישה לבית ספר "מעלה שחרות" - חבל אילות08/11/2010
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ מפ/ 1003מתקן פוטו וולטאי קיבוץ יטבתה25/03/2012
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ מק/ 505יטבתה
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכניתד/ 541תכנית מס' ד/54119/05/1967
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכניתמשד/ 6יטבתה והסביבה06/04/2003