תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 02/ 104/ 6תחנת תדלוק מושב יד נתן07/06/1998
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137תכנית מפורטת למושב יד נתן11/08/1955
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 1ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים אזוריים18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 2מושב יד נתן14/11/1996
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 3אזור ספורט ושפ"פ מושב יד נתן18/08/2008
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 4יד נתן - הרחבת שטח למגורים19/06/2006
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 5הרחבה ב' - מושב יד נתן
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 122שימוש חורג למשרדים ומחסנים לתפעול חברת הובלה
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 130שימוש חורג להקמת משרד ומחסן להובלות בשטח שיעודו חקלאי - מושב יד נתן
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ מק/ 2008שינוי הוראות לגגות במגורים א'20/07/2000
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ מק/ 2057מושב יד נתן - שקמים05/08/2008