תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 02/ 234/ 33גן ארועים בית שקמה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 03/ 127/ 1מיקום למקלטים במושב בית שקמה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 03/ 127/ 2מושב בית שקמה03/02/1994
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 03/ 127/ 3מפעל בטון בית שקמה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 03/ 127/ 4חלקה 85 - מושב בית שקמה דני ביטו - מס' קודם 6/ מק/ 211601/11/2012
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי - בית שיקמה19/07/2012
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ מק/ 2116חלקות 85, 2007 בית שקמה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכניתד/ 216קו נפט חלץ-בית שקמה22/08/1957
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכניתד/ 819ישוב בית שקמה23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכניתע/ 12מושב עובדים - בית שקמה29/11/1951