תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 02/ 224/ 3מרחצאות מרפא- מושב רווחה15/08/1996
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 02/ 224/ 8תחנת דלק - מושב רווחה
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 128/ 1תיקון לתכנית מפורטת- שינוי גבולות ליגד מושב רווחה
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 140תכנית מפורטת למושב עובדים23/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 140/ 1תכנית מפורטת למקלטים - מושב רווחה
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 140/ 2שינוי רוחב בדרך18/03/1982
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 140/ 3הרחבת מושב רווחה04/11/1997
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכניתעג/ 158תכנית מפורטת למושב עובדים03/02/1955