תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 02/ 234/ 29אזור תעשיה מבקיעים17/12/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117מושב מבקיעים29/03/1979
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 1שינוי גבול גוש 284601/07/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 2תחנת תדלוק31/03/1986
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 3חלוקת אזור המגורים למגרשים - מושב מבקיעים22/07/2003
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 4מושב מבקיעים - הרחבה03/11/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 243מסילת ברזל13/11/1986
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 293חלוקה לחלקות חקלאיות באזור מבקיעים - שקמים04/11/2009
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכניתע/ 7מושב קיבוצי10/11/1955
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6057בקשה להריסת מבנה תחנת דלק ובניית תחנה חדשה הכוללת מיכל תת קרקעי לבנזין
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6033הריסת מבנה תחנת תדלוק ובנייתו מחדש