תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ 03/ 109/ 3תחנת טרנספורמציה05/10/1979
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ 03/ 109/ 4בית-עלמין14/05/1978
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ 03/ 109/ 5שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים30/01/1986
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ 03/ 109/ 6קיבוץ כרמיה - הרחבת 138 יח"ד15/10/2002
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ מק/ 2142קיבוץ כרמיה - מגורים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ מק/ 2161שינוי הוראות בינוי - קיבוץ כרמיה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכניתד/ 581שמורת טבע01/02/1968
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכניתד/ 70/ 1קיבוץ כרמיה08/05/1977