תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, כסייפהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 9ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום לאשר את תכנית 7/03/249/3 שכונה 19 בכסיפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 10שכונה 46 - כסייפה - הרחבה05/06/2007
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 11תוספת מגרשים בשכונות 46, 45 - כסייפה12/12/2007
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 12שינוי יעוד חלק מאזור תעשיה למתחם מגורים בשכונה 48 כסייפה29/06/2009
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 8הרחבת שטח לבנייני ציבור שכונה 32 כסייפה03/02/2003
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 9הרחבת דרך כסייפה09/08/2012
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 139/ 8מגרש 123 שכונה 43 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 249/ 1שכונה 18- כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 249/ 3שכונה 19 - כסייפה02/08/2006
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 256כסייפה02/04/1980
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 297/ 3הגדלת זכויות בניה - שכונה 13 מגרש 111 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 319/ 5שכונה 43 - כסייפה27/06/2004
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 319/ 6שכונה 43 מגרש 917 כסייפה12/10/2008
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 319/ 7מגרש 37 שכונה 43 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 3שכונה 30 - מגרש 74 - כסייפה20/08/2006
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 4שכונה 30 - מגרש 37 כסייפה28/02/2008
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 5שכונה 30 מגרש 26 כסייפה19/03/2009
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 6הגדלת זכויות בניה כסייפה שכונה 30 מגרשים 65-6623/02/2011
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 7הגדלת זכויות בניה שכ' 30 מגרש 4 - כסייפה14/11/2012
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 322/ 3שכונה 25 מגרש 8 - כסייפה25/09/2008
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 322/ 4שכונה 25 מגרש 5 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 322/ 5מגרשים 63-64-65 שכונה 25 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324כסייפה, שכונה מס' 42.22/08/1985
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 3הרחבת מגרשי מגורים - שכונה 42 - כסייפה12/01/2006
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 4שכונה 42 כסייפה05/02/2009
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 5הגדלת זכויות בניה שכ' 42 מגרש 20 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 6הגדלת זכויות בניה שכונה 42 מגרש 171 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 327כסייפה, שכונה מס' 32.22/08/1985
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337/ 1תוספת מגרשים בשכונה מס' 31 כסייפה12/12/2007
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337/ 2שכונה 31 מגרש 3 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337/ 3שכונה 31 מגרש 7 כסייפה04/09/2008
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337/ 4הגדלת זכויות בניה ושינוי קוי בניין מגרש 101 שכונה 3124/12/2009
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 348/ 1הגדלת זכויות בניה שכונה 45 מגרש 337 כסייפה16/09/2010
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 373כסייפה, שכונה מס' 40.20/11/1989
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 427שכונה 20 כסייפה17/01/2002
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 427/ 1מגרש 921 - שכונה 20 - כסייפה11/12/2003
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 445מתחם ציבורי בשכונה 41 - כסייפה01/10/2003
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 518שכונה 30 - מגרשים 126-133 כסייפה20/03/2008
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 519מבנה ציבור לחינוך, שכונה 47 כסייפה20/02/2008
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 537הקמת בית ספר שכונה 49 כסייפה07/03/2010
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ מק/ 2555מגרש 85 שכונה 30 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ מק/ 2564מגורים בשכונה 16 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ מק/ 2568מגורים במגרש 15 שכונה 45
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, ערד, שמעונים, חורה, כסייפה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 267דרך מס' 31 -צומת שוקת - ערד (או מבואות העיר ערד)21/07/2011
דרוםשמעונים, כסייפהתוכניתד/ 543כסייפה19/01/1967
דרוםשמעונים, כסייפהתוכניתד/ 550כסיפה05/01/1967
דרוםשמעונים, כסייפה, לקיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 07/ 6022-6024אי מתן החלטה בבקשה להיתר לשימוש חורג לגני ילדים בבתי מגורים
דרוםשמעונים, כסייפה, לקיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 07/ 6058-6060בקשה להיתר לשימוש חורג לגני ילדים בבתי מגורים
דרוםשמעונים, כסייפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6044בקשה להיתר לש.חורג מבית מגורים לגן ילדים
דרוםשמעונים, כסייפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6045בקשה להיתר לש. חוג ממגורים לגן ילדים