תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 02/ 224/ 11הרחבת אבן שמואל04/09/2003
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 2מרכז כפיר - אבן שמואל15/01/1976
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 4שינוי לתכנית מפורטת - מרכז אבן שמואל - שפיר13/06/1991
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 5שינוי בהנחיות בניה - מרכז אבן שמואל21/05/1992
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 8אבן שמואל
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ מק/ 2023בניני ציבור(שיקום)06/09/2001
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ מק/ 2058מושב אבן שמואל - משפחת ליטוב - שקמים15/06/2005
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ מק/ 2144איחוד וחלוקת מגרשים באבן שמואל ללא שינוי גודל מגרשים וזכויות בניה
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכניתד/ 233/ אמרכז כפרי אזורי25/07/1963
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכניתד/ 233/ במרכז בין כפרי "אבן שמואל"22/05/1977