תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147תכנית מפורטת- מושב זרכיה30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 1תכנית מפורטת למקלטים - מושב זרחיה
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 2מושב זרחיה28/12/1995
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 4שטח לבנייני ציבור והקמת 17 יח"ד - מגורים א'20/12/2001
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 6תוספת 19 יח"ד שכונת החורשה - מושב זרחיה07/11/2011
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ מק/ 2014שינוי בהוראות אדריכליות13/02/2000
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ מק/ 2045מושב זרחיה04/12/2002
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ מק/ 2063מושב זרחיה
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכניתד/ 191תכנית מפורטת למושב עובדים11/08/1955
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכניתד/ 806ישוב זרחיה30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 06/ 6083התנגדות להקמת לול להודים
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6045התנגדות להקמת לולים במושב זרחיה
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6112התנגדות לבקשת הגשת דוח פיזור ריחות לפני דיון ומתן החלטה בבקשה להקמת לולים
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 08/ 6047בקשה להטלת מגבלות להיתר שניתן ע"י הועדה המקומית להקמת לולים