תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166תכנית מפורטת למושב כוכב מיכאל
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166/ 1תכנית מפורטת למקלטים מושב כוכב
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166/ 3הרחבת מושב כוכב מיכאל - 118 יח"ד01/08/2004
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166/ 4מגרש 41 - כוכב מיכאל04/01/2011
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ מק/ 2041מושב גוגב מיכאל21/05/2003
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ מק/ 2054כוכב מיכאל
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ מק/ 2071מושב כוכב מיכאל13/08/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 05/ 6050בקשה להיתר למתקן קשר אלחוטי