תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 3/ 2הרצל פינת הנשים - הראשון
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 26תוכנית רח/ 550/ 26
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 31שנהב חן בבוסתנאי.21/01/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ מק/ 550/ א/ 29שינוי קו בנין צדדי .05/08/2008
מרכזרחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 729מבנה חממות
מרכזרחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 731מכון ויצמן הקמת בית חיות.
מרכזרחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 766בנין לאונסקו - תוספת למבנה קיים.