תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 16הקמת בנין בן 6 קומות,הקמת מרתף חניה.קביעת זכויות בניה.14/02/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 20שינוי מספר יח"ד מ-5 יח"ד ל-7 ,שינוי במס' הקומות,שינוי שטח: עיקרי ומגרש מינמלי.03/05/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 21תוספת יח"ד בקומת קרקע.23/10/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 27שינוי יעוד ברח' אייזנברג פינת הרצוג.29/08/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 29/ 1רחוב אייזנברג 2007/01/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 9/ 5תוספת יחידת דיור בחלקה האחורי של קומת העמודים המפולשת העליונה,תוספת לשטח העקרי26/02/2007
מרכזרחובותתוכניתרח/ מק/ 2010/ 6/ 1בנייני איזנברג - גורדון04/11/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ מק/ 550/ ב/ 29הגדלת מס' יחידות הדיור29/01/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ מק/ 550/ ב/ 9/ 4תוספת קומות, תוספת יח"ד,שינוי בקווי בניין צדדיים16/05/2006
מרכזרחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 733פרוייקט "נוף ויצמן".