תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 1אור הנר והסביבה07/01/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 2קיבוץ אור הנר28/01/1993
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 3שינוי לתכנית מפורטת -הרחבת קיבוץ אור-הנר28/11/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 4הרחבת קבוץ אור הנר - מגורים א', 138 יח"ד29/02/2004
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 5דרך גישה לקיבוץ אור הנר20/08/2007
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 7מגורים בקיבוץ אור הנר - מס' קודם 7/ מק/ 2145
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ מק/ 2145קיבוץ אור הנר מגורים