תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 125/ 1תכנית מפורטת לבית העלמין ליד כפר אחים01/02/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 2יעוד שטח לבית עלמין12/08/1981
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 3תיקון לתכנית מפורטת - מושב כפר אחים29/10/1981
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 4שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים בשטח חקלאי23/06/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 5מושב כפר אחים26/10/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 6מושב כפר אחים - הקמת 80 יח"ד לבנים ממשיכים11/12/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 7הקמת אזור מגורים א' כפר אחים03/02/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 8הקמת אזור מגורים א' בשטחי מגורים לבעלי מקצוע14/08/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 9מושב כפר אחים - חלקה 22 מגרש 2 - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמונים, חצב, כפר אחים, תלמי יחיאלתוכנית8/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאיי במושבים שפיר, כפר אחים, תלמי יחיאל, חצב, אמונים27/08/2012
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכניתד/ 702ת.ב.ע.מ. - מושב עובדים, כפר אחים (תכנית מס' 8/ 03/ 132)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכניתד/ 702/ 1בית עלמין01/02/1979