תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית31/ 03/ 202/ 7מושב ברוש (מזרח) שינוי יעוד קרקע מיעוד משקי עזר ליעוד מגורים א'
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202מושב עובדים ברוש
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 1\מיקום למקלטים - מושב ברוש31/01/1989
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 2תוספת מקלטים - מושב ברוש02/08/1988
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 3שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב ברוש29/08/1996
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 412 יח"ד אזור מגורים א' - מושב ברוש16/11/2003
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 5איחוד וחלוקת מגרשים מגרש 71 מושב ברוש24/12/2009
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 6מגרש מס' 1 - מושב ברוש01/06/2010
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ מק/ 2040מושב ברוש08/10/2003