תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222מושב שקף22/08/1985
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 1שינוי משטח לבניני ציבור לאזור מגורים מושב שקף10/01/1991
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 3הרחבת מושב שקף06/07/2009
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 4בתי מגורים ומבני ציבור זמניים - שקף26/03/2009
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 290יער שקף