תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 139תכנית מפורטת מצפה מגנטי - במושב אמציה
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186תכנית מפורטת - אמציה19/12/1957
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 1בית עלמין09/07/1989
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 2מושב אמציה22/07/2003
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 3הרחבת היישוב אמציה24/12/2009
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 235אתרי תיירות01/03/1988
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ מק/ 2089מושב אמציה
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכניתד/ 906מצפה מגנטי04/03/1976