תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 10תוספת 92 יח"ד מושב ערוגות17/03/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 12מושב ערוגות30/03/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 14פיצול נחלה והקמת אזור מגורים א' במושב ערוגות06/11/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 15קייט כפרי - מושב ערוגות07/07/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 16הקמת אזור מגורים א' מגרש 23 - מושב ערוגות30/11/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 80בקשה לשימוש חורג להקמת סככה למסגריה לכלים חקלאיים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ מק/ 2006שינוי בחלוקה בהרחבה.10/11/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ מק/ 2071תחנת תדלוק - מושב ערוגות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ מק/ 2081מושב ערוגות - באר טוביה14/12/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכניתד/ 714תכנית מפורטת - מושב ערוגות (תכנית מס' 8/ 03/ 138)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכניתד/ 714/ 1תכנית מפורטת - מושב ערוגות (תכנית מס' 8/ 03/ 138/ 1)15/07/1976