תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 1שינוי ייעוד מחקלאי לבניני ציבור27/05/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 2מושב אורות23/06/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 3הקמת אזור מגורים בישוב חקלאי - מושב אורות03/12/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 4הרחבת מושב אורות28/04/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 5אזור צפוני- מושב אורות09/06/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 6מושב אורות - אזור מערבי, הקמת 11 יח"ד28/04/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 7נחלה מס' 16 מושב אורות30/12/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 8חלקה 63 - מושב אורות16/11/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ מק/ 2036שינוי קוי בניין28/02/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכניתד/ 253ישוב אורות27/07/1961
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכניתד/ 701ת. ב. ע. מ. מושב אורות (תכנית מס' 8/ 03/ 140)26/11/1970